Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Dals-Ed kn, GESÄTER 1:60 GESÄTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00685

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GESÄTERS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Dals-Ed

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GESÄTER 1:60

Historik

FÖRSAMLING 1995: GESÄTER
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 387, år 1900: 550, år 1995: 145

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Gesäter är beläget i den nordvästra delen av de södra dalbygderna. Socknen utgör del av Töftedal-Gesäters riksintresseområde som karakteriseras av ett ålderdomligt, betespräglat landskap med ensamgårdsbebyggelse och kyrkbyar i olika terränglägen. Kyrkan ligger på en rullstensås intill Örekilsälvens dalgång.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En träkyrka, av i övrigt okänd utformning, torde ha funnits under medeltiden. Ersatt med ny kyrka, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVE...

Läs mer i eget fönster