Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, HOV 1:25 HÄGGDÅNGERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VykyrkanodalenSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄGGDÅNGERS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOV 1:25

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Förslag till ny kyrka uppgjordes redan 1761 av Daniel Hagman. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1784-85 på medeltidskyrkans grund efter ritningar 1782 av Pehr Hagmansson, som även ledde arbetet. Tornet ritat av Carl Gustaf Blom-Carlsson 1827, men byggt först 1848. Grunden till tornet lades i samband med kyrkans byggnad. Högt läge vid liten sjö. Kyrkogårdsmur i natursten med kraftiga murade grindstolpar.
PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med kor i öster, torn i väster och sakristia på nordsidan. Ingångar genom tornet och mitt på södra långväggen.
Byggd i gråsten med tegel i dörr- och f...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - HÄGGDÅNGER

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 754, år 1900: 1099, år 1995: 574

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, som 1314 tillhörde Medelpads prosteri (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten och är den sydligaste i landskapet. Kyrkan ligger för sig bland spridd jordbruksbebyggelse på en höjd ovanför Kyrksjön på gränsen mot skogen. Landskapet i bygden som har sina rötter ner i järnålder är kuperat med odlingsmarken på sluttningarna ner mot sjön. Församlingshemmet ligger söder om kyrkan.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida salkyrka av sten med sakristia och eventuellt också vapenhus av trä. Kyrkan ...

Läs mer i eget fönster

Förslag till ny kyrka uppgjordes redan 1761 av Daniel Hagman. En ny stenkyrka uppfördes 1784-85 av sonen Pehr Hagmansson, Sundsvall, efter egna ritningar. Byggandet pågick samtidigt med uppförandet av residenset i Härnösand, liksom Stigsjö kyrka.

Bogårdsmuren och två stegportar uppfördes 1805-1820. Stegport i öster vänd mot byvägen, vilken också får räknas som huvudentré in till kyrkotomten. Här finns en smidesgrind över vilken en strålsol och Karl XIV Johans namnchiffer förgyllts. Stegportarna krönta med kopparplåt.