Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, SKEDOM 2:50 BARSVIKENS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARSVIKENS KAPELL (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

SKEDOM 2:50

Historik

Beläget strax innanför landskapets sydligaste udde, Skarpudden. Byggt av gävlefiskare och troligen invigt 10 juli 1762. Storlek 9x8 m med för fiskekapell sedvanlig utformning. Sakristian och vapenhuset på nord- respektive västgaveln tillbyggda 1926. Ytterväggarna sedemera klädda med rödmålad stående locklistpanel och vita knutar. Ursprungligen fönsterluckor. Nuvarande fönsteromramningar avslutade med trekantsgavlar troligen från ovan nämnda renovering. Anspråkslös liten lanternin med sadeltak på västgaveln. Troligen sticktak.
Inredningen torde stamma från 1920-talets renovering, eventuellt är den slutna bänkinredningen ursprungl...

Läs mer i eget fönster