Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, MOSJÖ 7:101 SKORPEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKORPEDS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MOSJÖ 7:101

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - I Skorped har byggts två kyrkor under perioden 1760-1860. Ett kapellag bildades 1774 och året därpå uppfördes den första kyrkan med klockstapel. Kyrkan har även benämnts Sidensjö kapell. Den revs 1844, stapeln 1847, sedan den nya kyrkan byggts.

KYRKAN 1775 (RIVEN 1844)
Byggmästare var Pehr Zackrisson i Kubbe, Anundsjö. Kyrkan kallades från början Sidensjö kapell och invigdes den 9 juni 1776 av prosten C. Genberg i Arnäs.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär byggnad med måtten 34x17 alnar, med rakt avskurna hörn. Kor i öster, sakristia på norra sidan och ett litet vapenhus i väster.
Material tim...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - SKORPED

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 393, år 1900: 2149, år 1995: 732

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbrutet ur Sidensjö 1779 som kapellförsamling. Mellan 1779 och 1868 pastorat med Sidensjö, sedan 1869 eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i kuperad skogsbygd i Nätraåns övre dalgång. Kyrkan ligger i en mindre odlingsbygd högt ovanför den odlade marken. Prästgård och församlingshem finns i kyrkans närhet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: 1775 uppfördes en byggnad som först kallades Sidensjö kapell. Byggmästare var Pehr Zackrisson i Kubbe, Anundsjö. Kyrkan revs 1844. Träkyrka med åttkantig plan, sakristia i norr och...

Läs mer i eget fönster

Efter en förenklad version av Johan Fredik Åboms ritningar byggdes 1842-43 Skorpeds kyrka med Lars David Geting som byggmästare. Den ersatte då en femtio år äldre kyrka. 1847 tillkom ett torn och den gamla klockan flyttades över från klockstapeln.

Se även tidigare inventeringar.