Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, BJÖRNA 53:1 BJÖRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

28KvartVII+IVovanmurfrNV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRNA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRNA 53:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - I Björna har under perioden 1760-1860 uppförts två kyrkor. Den första byggdes av byggmästare H. Drake åren 1798-99 med invigning år 1800. Till denna kyrka hade ritningar uppgjorts av Daniel Hagman 1765, reviderade vid ÖIÄ 1772. Kyrkan brann den 25 april 1848. En ny kyrka byggdes 1851-53 efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander 1849. Byggmästare var Erik Jonsson från Åsele.

Kyrkan 1798-99:
PLAN OCH MATERIAL - Enligt ritningarna ett rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster och sakristia på norra långväggen. Huvudingång genom tornfoten. På Hagmans ritning saknas torn, på ÖIÄ:s ritnin...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - BJÖRNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 559, år 1900: 2782, år 1995: 1903

FÖRSAMLINGSHISTORIK - År 1795 utbrutet ur Själevad som kapellförsamling. Till 1824 pastorat med Själevad, sedan dess eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i skogsbygden i den nordöstra delen av landskapet. Kyrkan ligger avskilt i den södra delen av socknen, ca tre km från tätorten, på en höjd i ett skogsparti. Ca 100 m söder om kyrkan ligger en äldre folkskola.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Ett kapell byggdes mellan 1798-99 av H. Drake efter reviderade ritningar av Daniel Hagman. Byggnaden brann ned 1848. Enligt ritningarna skulle kape...

Läs mer i eget fönster

År 1795 utbrutet ur Själevad som kapellförsamling. Till 1824 pastorat med Själevad, sedan dess eget pastorat.

Ett kapell uppfört 1798-99 brann ned 1848. Möjligen inom nuvarande kyrkotomt?

1851-53 uppfördes en ny kyrka nordväst om det brunna kapellet. Ritningarna var utförda av Fredrik Wilhelm Scholander 1849. Den påminner utvändigt i sin sort en hel del om Hemsö träkyrka, uppförd några år senare under 1850-talet.

Se även tidigare inventeringar.