Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:222 ANUNDSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

StigportS.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANUNDSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:222

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ANUNDSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1663, år 1900: 6715, år 1995: 4845

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Anundsjö är inte upptaget i 1314 års taxeringslista (DS 1946) men omtalas 1443 (Styffe). Moderförsamling för södra Lapplands socknar.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är landskapets till ytan största och ligger i den norra delen av landskapet med gräns mot Lappland i norr. På en udde och nära stranden av Anundsjön finns resterna av den äldsta kända kyrkan. Platsen är utmärkt med ett träkors. Den befintliga kyrkan ligger i odlingsbygden i socknens sydöstra hörn i utkant av tätorten Bredbyn på en höjd ovanför ...

Läs mer i eget fönster

Anundsjö senmedeltida kyrka ligger centralt i det betydligt modernare Bredbyn. Det är en välskött salskyrka med senare tillagda vapenhus och sakristia. Exteriört präglas den av sitt medeltida ursprung med solida murar och brant sluttande spånbeklätt sadeltak, dock med 1700-talets tillägg i form av putsade fasadytor, sakristia i norr och en mycket utrycksfull, konstfärdigt utstyrd klockstapel i trä. Kyrkotomtens inramning av alltför enkel staketkaraktär, samt samhällets okänsligt placerade bebyggelse strax inpå i söder, förtar dock det ålderdomliga intrycket.

Medeltida salkyrka, byggnadsåret angivet till 1437, med vapenhus i söder...

Läs mer i eget fönster