Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, TORRSKOGS STOM 2:1 TORRSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3296-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORRSKOGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORRSKOGS STOM 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995: TORRSKOG
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 929, år 1900: 1667, år 1995: 436

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen nordligast i landskapet i de norra dalbygderna. Kyrkan ligger naturskönt, på en utskjutande udde av Lelångens västra strand. Landskapet, som ligger över högsta kustlinjen, är kuperat med små blockformiga odlingsytor i skogmark. Den äldsta kyrkans belägenhet är inte säkert känd. Den nuvarande kyrkan har av allt att döma haft en föregångare på samma plats. Av folklig tradition utpekas emellertid ytterligare en kyrkplats i socknen.

RASERAD KYRKA / RUIN -
I: En träkyrka f...

Läs mer i eget fönster