Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, SKRUKEBY 7:1 ÖSTRA SKRUKEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA SKRUKEBY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA SKRUKEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKRUKEBY 7:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖSTRA SKRUKEBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 870, 1900: 488, 1995: 226

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 15 km nordöst om Linköping i det fornlämningstäta sprickdalslandskapet strax söder om Roxen. På kyrkplatsen har påträffats fragment av en tidig gravvård av s.k. Eskilstunatyp, vilket tyder på att en kyrka funnits här redan under 1000-talet. På kyrkogården finns ett klocktorn. Invid kyrkan ligger f.d. skolan, nu församlingshem. Prästgård vid Hörninge där också ålderdomshemmet låg.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den mur...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.
Det kan antas att kyrkogården anlades i anslutning till den tidigmedeltida kyrkan, eller
fanns redan då den första stenkyrkan byggdes. På detta tyder fyndet av en lockhäll till
en så kallad eskilstunakista som påträffades liggande som överliggare i vapenhusets
sydportal 1888 och som nu förvaras i vapenhuset. Hällen är rikt ornerad.
Eskilstunakistan, uppkallad efter den plats där den först uppmärksammades, är...

Läs mer i eget fönster