Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VÄSTERLÖSA 17:1 VÄSTERLÖSA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERLÖSA KYRKOGÅRD (akt.), VÄSTERLÖSA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERLÖSA 17:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄSTERLÖSA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 931, 1900: 1069, 1995: 608

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger mitt ute på slätten i norra delen av Västerlösa villasamhälle 1 mil väster om Linköping. Närmast kyrkan finns prästgård, f d skola, nu församlingshem samt några lantbruk. På kyrkogården ligger en medeltida tiondebod uppförd i sten, nu kapell. Vid gravöppning 1727 påträffades ett fragment av en tidig gravvård av s.k. Eskilstunatyp, vilket tyder på att en kyrka funnits här redan under 1000-talet.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING -...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. En lockhäll
till ett tidigmedeltida gravmonument förvaras idag i kyrkans vapenhus och den indikerar
att här fanns en invigd kyrkogård och kanske också en träkyrka redan på 1000-talet.
Under medeltiden, troligen andra delen av 1200-talet, byggdes en stenbyggnad söder
om kyrkan. Dess ursprungliga användning är oklar. Eventuellt kan det ha ...

Läs mer i eget fönster