Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, TÖRNEVALLA 5:1 TÖRNEVALLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF2034/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖRNEVALLA KYRKOGÅRD (akt.), TÖRNEVALLA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÖRNEVALLA 5:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TÖRNEVALLA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 864, 1900: 823, 1995: 1592

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger utefter gamla riksvägen mellan Norrköping och Linköping högt i det fornlämningstäta sprickdalslandskapet med utsikt över odlingsbygden. Närmaste granne är f.d. skolan, nu församlingshem samt äldre komministerbostad. Miljön är av riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med något smalare rundat korparti samt torn i väster; sakristian är inrymd under korpartiet. I: De äl...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.
Törnevalla kyrkogård är anlagd på vad som sannolikt redan tidigare var en
begravningsplats. Direkt väster om kyrkan ligger de vikingatida gravfälten RAÄ 63 och
64 vilka sannolikt är rester efter denna förkristna begravningsplats. Det är okänt när den
första kyrkan bygges och när de första kristna gravarna började anläggas på den tidigare
hedniska begravningsplatsen. Gravfältet bör ha legat intill en större g...

Läs mer i eget fönster