Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, SJÖGESTAD 15:1 SJÖGESTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJÖGESTAD KYRKOGÅRD (akt.), SJÖGESTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SJÖGESTAD 15:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SJÖGESTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 490, 1900: 714, 1995: 759

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 15 km sydväst om Linköping i ett litet villasamhälle utefter järnvägen mellan Linköping och Mjölby omgiven av en fornlämningsrik bygd. Vid kyrkan ligger en f. d. skola, nu församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett smalare femsidigt korutsprång samt ett indraget torn i väster; tornets bottenvåning flankeras av två sidoutrymmen, bl.a. innefattande sakristia. I: K...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. I en
sockenbeskrivning från 1760 skriver C F Broocman att klockorna har hängt i en
trästapel till 1726 då klockorna hängdes upp i kyrktornet. När stapeln togs ner hittade
man en runsten under hjärtstocken.

År 1863 tillkom de nya grindarna i järnsmide. De tillverkades troligen av smeden
Gustav Esping som gjort flera kyrkogårdsgrindar, bl...

Läs mer i eget fönster