Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, RYSTAD 3:1 RYSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RYSTADS KYRKOGÅRD (akt.), RYSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYSTAD 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - RYSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1122, 1900: 1178, 1995: 3655

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Näsby införlivad 1784.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 8 km nordost om Linköping på en svag höjd med god utblick över det platta, fornlämningsrika odlingslandskapet. På kyrkogården finns ett bårhus och ett sockenmagasin. Norr om kyrkan ligger församlingshemmet och en i bruk varande skola. Kyrkan är omgiven av modern villabebyggelse. Den gamla prästgården ligger på Skälvs mark ca 500 m nordväst om kyrkan, i dag konstgalleri. I kyrkans närhet ligger också Bosgården samt Tuna Kungsgård. Vid Näs...

Läs mer i eget fönster

Rystad på häradskartan från 1870-talet. Den gamla kyrkogården har samma
utsträckning som idag. Till kyrkomiljön ansluter ett skolhus och ett fattighus söder om
kyrkan. Kyrkoherdebostället är beläget strax utanför kartans västra utkant.

Rystads socken finns omnämnd på 1300-talet och var 1535-1582 annex till Östra Harg.
Därefter blev socknen eget pastorat och utökades med en del av Ö Hargs socken. 1782
utökades socknen också med Näsby som tidigare varit annexförsamling.

Rystads kyrka
Rystad är en medeltida socken och är belägen nordost om Linköping och gränsar i norr
mot Roxen. Den äldsta kända kyrkan på platsen var uppför...

Läs mer i eget fönster