Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, NYKIL 3:1 NYKILS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYKILS KYRKOGÅRD (akt.), NYKILS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYKIL 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NYKIL

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1745, 1900: 1919, 1995: 1240

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Ulrika utbruten 1736.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid ett vägskäl 15 km sydväst om Linköping på en höjd i övergångslandskapet. På kyrkogården finns gravkapell. Invid kyrkan ligger församlingshem, en f. d. skola (nu bostäder) samt öster om landsvägen f. d. ålderdomshem (nu servicehus) och f. d. prästgård.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus, som innefattar ett rakslutet korparti och en bakomliggande tresidigt...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Bårhuset uppfördes efter ritningar av arkitekt K Martin Westerberg 1935.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. Den äldre
kyrkogården utvidgades under 1954 med en nyare del i öster. Flygfoto från 1950 och
1966 visar på en uppvuxen trädkrans.
1977 ansökte församlingsprästen Bo Adell om tillstånd att riva det gamla kyrkstallet
som var placerat norr om kyrkogården och på samma st...

Läs mer i eget fönster