Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, LJUNG 1:9 LJUNGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGS KYRKOGÅRD (akt.), LJUNGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LJUNG 1:9

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LJUNG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1260, 1900: 1689, 1995: 785

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger strax väster om Ljungsbro på en markerad höjd söder om Motala ström och förkastningsbranten i norr. Den är förbunden med Ljungs gods genom en 500 m lång allé. Invid kyrkan ligger Kyrkskolan som ännu är i bruk (1999), jämte en äldre skolbyggnad som nu utnyttjas som bostad. Prästgården vid Rågårda. Miljön är av riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltidskyrkans utformning är inte säkert känd. Det förefaller troligt att den delvis fortfarande fanns kvar 1760. Broocm...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Det kan antas att kyrkogården i Ljung på vanligt vis växt fram kring den medeltida
kyrkan. Mycket lite kan sägas om kyrkogårdens ålder, eftersom inte heller kyrkplatsens
ålder går att fastställa. Sannolikt tillkom Ljungs kyrka dock som gårdskyrka till en
stormansgård på platsen, Ljungs säteri låg tidigare intill kyrkan.
Ingenting finns idag bevarat av medeltidens begravningsskick.

Vid mitten av 1600-tale...

Läs mer i eget fönster