Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, SKEPPSÅS 1:1 LILLKYRKA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LILLKYRKA KYRKOGÅRD (akt.), LILLKYRKA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEPPSÅS 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LILLKYRKA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 235, 1900: 162, 1995: 49

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 2 mil nordost om Linköping ensam i jordbruksbygden söder om sjön Roxen. Byggnaden ligger på en svag höjdrygg nära vägskäl i ett mycket öppet och rikt sprickdalslandskap med vida utblickar. Vid entrén finns en bod från 1700-talet samt en stiglucka. Prästgården intill kyrkan bär namnet Skeppsås.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett rakslutet kor (i norr smalare än långhuset...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.
Det kan antas att kyrkogården anlades i anslutning till den tidigmedeltida kyrkan, eller
fanns redan då den första stenkyrkan byggdes. Kyrkogårdens mycket ringa omfattning
tyder också på att den aldrig blivit utvidgad. Inga rester av medeltidens begravningar
finns bevarade idag.

Det äldsta bevarade gravmonumentet är istället från 1580, av trä och målat.
Monumentet efterbildar de gravhällar i kalksten som ...

Läs mer i eget fönster