Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, KÄRNA 2:2 KÄRNA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄRNA KYRKOGÅRD (akt.), KÄRNA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄRNA 2:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KÄRNA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 728, 1900: 1137, 1995: 5949

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kärna socken ligger i Hanekinds härad. Den centrala delen utgörs av en breda, till stor del tallbeväx-ta, grusplatån Malmen, omgiven av odlade ler- och sandmarker. Närliggande herrgårdar är Lagerlunda och Tolefors. Idag utgör byn i praktiken nästan en förort till Linköping. Kyrkan ligger på en ås, med kyrkoherdeboställe, pastorsexpedition och församlingshem intill.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt l...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Bygden närmast Kärna kyrka uppvisar inga spår efter bebyggelse från yngre järnålder,
denna ligger istället på några kilometers avstånd vid Frössle, Lagerlunda och Tift.
Sistnämnda med ett par av länets största och viktigaste gravfält från perioden. Möjligen
kan kyrkplatsen istället kopplas till en ursprunglig offerplats vid Kärna mosse. Det är
också okänt hur gammal kyrkplatsen i Kärna är. Troligen fanns do...

Läs mer i eget fönster