Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, GISTADS PRÄSTGÅRD 2:1 GISTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GISTAD KYRKOGÅRD (akt.), GISTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GISTADS PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antas att kyrkogården anlades i anslutning till den tidigmedeltida kyrkan, eller
fanns redan då den första stenkyrkan byggdes. Kyrkogårdens mycket ringa omfattning
tyder också på att den aldrig blivit utvidgad. Inga rester av medeltidens begravningar
finns synligt bevarat idag.
P A Säve som besökte Gistad just då rivningen av den medeltida kyrkan pågick har
bland annat beskrivit hur en runsten, som p...

Läs mer i eget fönster