Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, GAMMALKIL 1:5 GAMMALKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMMALKILS KYRKOGÅRD (akt.), GAMMALKILS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GAMMALKIL 1:5

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GAMMALKIL

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 534, 1900: 537, 1995: 298

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Nykil tidigt utbruten.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid ett vägskäl 15 km sydväst om Linköping på en svag höjd med vid utblick över det fornlämningstäta övergångslandskapet. På kyrkogården står en medeltida tiondebod. På andra sidan vägen finns församlingshem (f.d. skola) samt hembygdsgård. Under medeltiden fanns här en tingsplats. 500 m öster om kyrkan ligger prästgården, som också bär namnet Gammalkil.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrka av sten. Kyrkan var, enligt uppgift från 1760-talet, 40 ½ aln....

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Från en sockenbeskrivning daterad till år 1760 finns det uppgifter om att en klockstapel
uppfördes på Gammalkils kyrkogård år 1699.
Kyrkogårdens utformning är skapad efter den medeltida kyrka som låg på den norra
delen av kyrkogården i anslutning till tiondeboden. Den medeltida kyrkogården är
underordnad den nuvarande kyrkan som byggdes 1801 då kyrkan är av större och
modernare snitt. Den medeltida kyrkan re...

Läs mer i eget fönster