Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, FLISTAD 9:1 FLISTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLISTAD KYRKOGÅRD (akt.), FLISTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FLISTAD 9:1

Historik

FÖRSAMLING - FLISTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 555, 1900: 680, 1995: 416

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ungefär en mil nordväst om Linköping nära ett vägskäl på en moränhöjd med vida utblickar över det fornlämningsrika landskapet, särskilt mot öster där kyrkan kan ses på långt håll. Den är omgiven av en f.d. skola, prästgård, församlingshem jämte några villor och en jordbruksfastighet. Kyrkans yttre har alltjämt medeltida karaktär och genom att kyrkogården är öppen österut utgör Flistad ett av östgötaslättens bästa exempel på hur de medeltida kyrkorna exponerades i landskapet.

RASERAD...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antas att kyrkogården ursprungligen växt fram kring Flistads första kristna
kyrka. En möjlig rest från denna tid är en runsten från mitten av 1000-talet. Den uppges
dels ha legat under klockstapeln och dels varit inmurad i vapenhuset och står numera på
kyrkogården. Texten lyder: ”Sirun raisti stain eftir Austin asbiarn fadur sin”. Sirun reste stenen
över Åsbjörn sin fader. Stenen visar ett kristet kor...

Läs mer i eget fönster