Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, BJÖRKEBERG 1:15 BJÖRKEBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

fd864602 (a)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKEBERGS KYRKOGÅRD (akt.), BJÖRKEBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKEBERG 1:15

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BJÖRKEBERG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 290, 1900: 370, 1995: 299

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger nära ett vägskäl en dryg mil väster om Linköping. Den är placerad på en svag höjd med vid utblick över slättlandskapet. De s.k. humparna nordost om kyrkan hyser ett stort gravfält. Den omges av prästgård, en fd skola samt några villor. Närmast kyrkan finns ett församlingshem och ett bisättningskapell.

Den äldsta kända klockstapeln byggdes 1641 av Måns Jönsson i Mjölorp, medan den nuvarande nybyggdes efter en brand 1741.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan.
Lantmäterikartor från 1694 och 1854 visar inget som avviker från dagens förhållanden.
Enligt en sockenbeskrivning av C F Broocman 1760 hängde kyrkans klockor i en
trästapel som sattes upp 1641. Andra uppgifter nämner att stapeln brann 1707 och en ny
stapel byggdes 1741. År 1762-1763 byggdes en takryttare på kyrkan. Eventuellt
flyttades kl...

Läs mer i eget fönster