Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Oskarshamn kn, KYRKBACKEN 1 DÖDERHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Döderhults kyrkogård5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DÖDERHULTS KYRKA (akt.)
Kalmar
Oskarshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKBACKEN 1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd på den gamla kyrkplatsen 1770-72 av byggmästaren Eric Eklund och murmästaren Jonas Zachrisson med Ryssby och Algutsboda kyrkor som förebilder. Beslut om nybyggnad hade tagits 1762. Ritningar utförda respektive anskaffade av kommissionslantmätaren Per Engström och handelsman Nils Wijkström. Ritningen till tornavslutningen blev sedermera "justerad" av byggmästaren. Den nya kyrkan ersatte en medeltida, tornlös kyrka. Kyrkan invigdes pingstdagen 1776 av biskop Carl Gustaf Schröder.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt, brett kyrkorum med rakt avslutat kor i öster, torn i väster och utbyggd s...

Läs mer i eget fönster

Den äldsta kyrkogården kring kyrkan, Gamla A
Kyrkogården som finns kring Döderhults kyrka är anlagd i samband med kyrkans uppförande
på 1770-talet. På samma plats hade även tidigare funnits en kyrka med kyrkogård. En
teckning av Rhezelius utförd på 1600-talet visar den gamla kyrkan med en rektangulär
kyrkogård försedd med ingångar i öster och väster och en klockstapel utanför kyrkogården i
öster. Mellan åren 1727 och 1771 ska ett benhus ha stått på kyrkogården. Den gamla kyrkan
revs 1771 och året efter stod den nya klar. Ny kyrkogårdsmur uppfördes 1775. Den nya
kyrkogården blev större än den gamla, inte minst på grund av att ...

Läs mer i eget fönster