Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, DALHEMS PRÄSTGÅRD 1:14 DALHEMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Dalhems kyrkogård 077

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALHEMS KYRKA (akt.), DALHEMS KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DALHEMS PRÄSTGÅRD 1:14

Historik

FÖRSAMLING 1995 - DALHEM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1299, 1900: 1650, 1995: 297

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Del utbruten till Överum 1931.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett högt och fritt läge på terrasskant 250 m söder om sjön Patt. Till den väl avgränsade kyrkomiljön hör prästgården samt de tre i halvcirkel placerade byggnaderna som tidigare inrymt bl.a. skola och kyrkvaktmästarbostad. Skolhuset
fungerar nu som församlingshem. Namnet Dalhem är slående för bygden; socknen omges av höga skogklädda berg och vägen från söder ringlar brant nedför, mot kyrkan där landskapet öppnat sig kring sjön. Dalhem li...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
1878 års kyrka är byggd på samma plats som den medeltida kyrkan. Dagens kyrkogård bör
därför till viss del sammanfalla med det område som brukades som kyrkogård redan under
medeltiden. På fotografier tagna inför rivningen av den gamla kyrkan kan man ana en del av
kyrkogården närmast långhusets södra vägg. Bilderna visar en vildvuxen äng med flera
trävårdar i rader. På andra bilder från samma tid ser man att kyrkogården varit omgärdad av
en stenmur. Ingången i väster markerades av två putsade, men svårt skadade, portstolpar
försedda med plåttak. En stiglucka i norr ledde in till kyrkogården. Den förefalle...

Läs mer i eget fönster