Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, ÅSAKA 23:1 VARTOFTA - ÅSAKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vartofta-Åsaka exteriör sv negnr 01-273-25a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VARTOFTA - ÅSAKA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSAKA 23:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VARTOFTA-ÅSAKA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 540, 1900: 620, 1995: 197

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen med prästgården mitt i väl samlad bebyggelse vid Åsakabäcken på en brant terrass i det öppna, kulliga landskapet vilket bildats genom avsmältningsprocesser vid inlandsisens regression. Alléer leder genom byn. Socknen ligger sydost om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett långsmalt, rektangulärt långhus med vapenhus i söder och sakristia på korpartiets nordsida. Kyrkans byggnadshistoria är o...

Läs mer i eget fönster