Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, ÄLVESTAD 11:1 ÄLVESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1939.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLVESTADS KYRKA (akt.), ÄLVESTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄLVESTAD 11:1

Historik

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Den äldre topografiska litteraturen (Broocman, Widegren och Ridderstad) redovisar
endast för kyrkans omfattande utbyggnad och restaurering i mitten av 1700 talet.
Broocman redovisar dock för en försvunnen runsten som troligen försvann i samband
med restaureringen i mitten av 1700-talet. Texten ”Geter (Göter) och hans
bröder…………..Gud hjälpe hans själ” är känd genom avskrift.
Det kan dock antagas att kyrkogård...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - ÄLVESTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2315, 1900: 3594, 1995: 8457

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 17 km sydost om Motala på en markerad höjd, väl synlig och med vida utblickar över landskapet. Invid kyrkan finns en församlingsgård jämte några jordbruksfastigheter.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en sakristia i norr samt ett torn i väster, det senare förskjutet mot västgavelns södra hörn. I: De äldsta delarna i den befintliga kyrkan härrör sannolikt från äldre...

Läs mer i eget fönster