Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, NYKYRKE 4:3 VÄSTRA NY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA NY KYRKA (akt.), VÄSTRA NY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYKYRKE 4:3

Historik

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.
Fram till början av 1790-talet, troligen 1791, var kyrkogården i stort indelad i särskilda
ättehagar utan direkt ordning. Nu beslutade man istället att börja gravöppningarna i ett
hörn av kyrkogården och fortsätta framåt utan åtskillnad på stånd. Man beslutade också
att lägga igen den Rotkirchska graven och Cnattingiusgraven i kyrkans kor.
Sockenmännen hade problem med ringmuren och 1822 ansågs den vara vanp...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - VÄSTRA NY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1159, 1900: 1600, 1995: 1342

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt i det kuperade skogslandet utefter riksväg 50 norr om Motala i kontakt med ett modernt villasamhälle. Vid kyrkan ligger en skola samt f.d. ålderdomshem. På kyrkogården finns också en klockstapel från 1600-talet, det Odencrantzka gravkoret och ett gravkapell från 1911.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti och en sakristia i norr. Den medeltida salkyrkan uppfördes unde...

Läs mer i eget fönster