Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, VINNERSTAD 7:34 VINNERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vinnerstads kyrka, 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VINNERSTADS KYRKA (akt.), VINNERSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VINNERSTAD 7:34

Historik

FÖRSAMLING 1995 - MOTALA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1920, 1900: 12178, 1995: 31260

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Vinnerstad införlivad 1967.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger strax utanför Motala utefter vägen mellan Motala och Fornåsa på en höjd i ett småkuperat landskap. Den är omgiven av prästgård (nu restaurang) och en f d skola. 500 m nordväst om kyrkan återfinns en kolerakyrkogård.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett tvåskeppigt, nära nog kvadratiskt långhus, ett smalare, rakslutet kor, sakristia på korets nordsida samt torn...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Den äldre delen av kyrkogården omgärdas av en mur, som i öster är uppbyggd av
kalksten och i övrigt av granit. Huvudingången är förlagd till kyrkogårdsmurens
sydvästra hörn. Kyrkogården har utvidgats åt norr. Enligt tidningsurklipp skulle detta
arbete ha påbörjats 1933. Den gamla kyrkmuren på den norra sidan, öppnades på ett
ställe och förbindelse till den nya delen ges genom en trappa. Den nya delen ligger ca
två meter lägre än den gamla delen. Enligt äldre foton från 1964, har det stått höga träd
utanför den västra och södra sidan. De är numera borttagna och ersatta med yngre, lägre
träd. På den nya d...

Läs mer i eget fönster