Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, LÖNSÅS 8:1 LÖNSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lönsås kyrka 2007-10-25 064.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖNSÅS KYRKA (akt.), LÖNSÅS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÖNSÅS 8:1

Historik

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Skoglund 1996.
Det kan antas att kyrkogården i likhet med de flesta andra av samma ålder under
medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. Inga synliga lämningar av detta finns
emellertid idag.

Vid arkeologiska undersökningar 1958, 1996 och 1998 har däremot en hel del mycket
intressanta observationer av den medeltida kyrkogården gjorts. Även en tidigare
observation har gjorts.

Spekulationer ska ha gjort gällande att prin...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - LÖNSÅS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 520, 1900: 573, 1995: 367

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt på en ås vid en vägkorsning. I kyrkans närhet finns ännu f.d. skola och lärarbostad.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, ett torn med en kraftig försträvning i väster samt en sakristia i vinkeln mellan tornet och långhusgavel. I: Av den äldsta stenkyrkan, troligen från äldre medeltid, återstår delar av långhusets sydmur (en portal i ursprunglig...

Läs mer i eget fönster