Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, KLOCKRIKE 10:1 M.FL. KRISTBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kristbergs kyrka, 135

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRISTBERGS KYRKA (akt.), KRISTBERGS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KLOCKRIKE 10:1

KRISTBERG 2:4

KRISTBERG 6:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KRISTBERG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1540, 1900: 2265, 1995: 952

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger fem km nordost om Motala strax norr om sjön Boren utefter riksväg 36 och väl synlig på en mycket markerad höjd i övergångslandskapet mellan slätt och skog. Närmast ligger en f.d. skola, nu församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan betår av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat korparti och en korsarm i söder, en långsmal sakristia i norr och ett torn i väster. I: Av den äldsta stenkyrka...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan.
I en sockenbeskrivning från 1760 omnämns en klockstapel på Kristbergs kyrkogård.
1914 köptes ett område på två tunnland från Bråta gård till en ny kyrkogård, den
invigdes och togs i bruk i augusti 1916. Samma år uppfördes ett gravkapell som
invigdes samtidigt som den nya kyrkogården. 1916 revs också den gamla boden från
1741 som fanns på ...

Läs mer i eget fönster