Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, FORNÅSA 21:1 FORNÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORNÅSA KYRKA (akt.), FORNÅSA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORNÅSA 21:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - FORNÅSA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 640, 1900: 750, 1995: 671

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger en dryg mil sydost om Motala vid ett vägskäl på en markerad höjd i landskapet med vida utblickar och väl synlig. Den omges av en i bruk varande skola (1999), prästgård samt församlingshem med pastorsexpedition. På kyrkogården står den gamla, rödförgade klockstapeln, som innehåller ett bisättningsrum. Byn innehåller flera lantbruk och utgör ett levande sockescentrum.

I samband med restaurering 1955-56 påträffades del av en runstensförsedd lockhäll till ett kriste...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Fornåsa kyrkogård är troligen anlagd på platsen för ett äldre gravfält, sannolikt tillhörigt
kungsgården. Ännu återstår en praktfull domarring i backen ovanför den nya skolan.
Enligt arkivuppgifter hos Östergötlands länsmuseum skall en stor gravhög ha funnits
kvar ännu på 1920 talet då den togs bort. Bland fynden från denna fanns ett välbevarat
vikingatida svärd som förevisas av kyrkoherden i en tidningsartikel från 1950-talet.
Svärdet liksom en del andra fynd förvaras i en monter i sakristian.

Fragment av en stor runristad medeltida gravhäll har hittats i flera delar under åren kring
kyrkan. Hällen h...

Läs mer i eget fönster