Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, ASK 19:1 ASKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

A Asks kyrka, sö. 2007-11-05 088.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKS KYRKA (akt.), ASKS KYRKOGÅRD (akt.), ASKS KYRKA OCH KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASK 19:1

Historik

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Kyrkogården är sannolikt placerad på ett äldre hedniskt gravfält. För detta talar bland
annat det för ett sådant så klassiska läge som kyrkogården är placerad på. Rester av
gravfältet finns också söder om kyrkan, i form av en rest sten norr om skolan och en
domarring söder om denna.
Namnet Ask tyder också på att här funnits en offerplats, då ju asken intog en central
plats i fornnordisk religion. Asken Yggdr...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - ASK

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 271, 1900: 257, 1995: 176

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i ett vägskäl 5 km sydöst om Motala. Den är placerad högt i landskapet, på en ås med vid utblick över det öppna slättlandskapet. Den byggda miljön består i övrigt av en f.d. skola samt några moderna villor söder om kyrkan. Söder om kyrkan återfinns också det gamla komministerbostället, Prästekulla.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan är uppförd av kalksten och består av ett rektangulärt långhus, ett smalare kor med absid, sakris...

Läs mer i eget fönster
År 1135 - 1199 Nybyggnad