Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GROLANDA PRÄSTBOL 2:1 GROLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

grolanda kyrka exteriör sv negnr 01-266-10a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GROLANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GROLANDA PRÄSTBOL 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GROLANDA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 522, 1900: 931, 1995: 258

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Skärvum införlivad 1757.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på en låg höjd i haglandskap vid Lidan. Till kyrkomiljön hör prästgård förbunden med kyrkan via allé. Grolanda ligger sydväst om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Vid arkeologiska undersökningar 1953 påträffades murar efter en stenkyrka, bestående av rektangulärt långhus och smalare, rakslutet kor, sannolikt uppförd under 1100- eller tidigt 1200-tal. Möjligen sparades delar av kyrkans nordmur i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats.

...

Läs mer i eget fönster