Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, MATTSMYRAN 4:9 MATTSMYRA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

8851-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MATTSMYRA KAPELL (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

MATTSMYRAN 4:9

Historik

Text saknas för närvarande

Då gudstjänstlokalen i skolhuset med tiden ansågs otillräcklig, började byborna diskutera frågan om att uppföra en ny separat kyrkobyggnad. Beslut fattades 1887 och arbetet utfördes så snabbt att kapellet kunde invigas redan året därpå. Ritningarna var upprättade av folkskoleinspektör Richard Norén, men Ferdinand Wahlström, dåvarande kyrkoherde i Voxna, tillhörde också de drivande bakom projektet. Byggnaden uppfördes i den för tiden populära götiska stilen, dvs nygotik, till såväl interiör som exteriör och den utmärkte sig för att vara mycket enhetlig i sin utformning. Det nya kapellet fick emellertid en kort historia då det brann n...

Läs mer i eget fönster
År 1887 - 1887 Nyanläggning
Beslut fattas om uppförande av en kapellbyggnad. Kyrkogården runt det blivande kapellet anläggs.
År 1916 - 1916 Ändring - Begravningsplats
Plats för familjegravar upplåts på Mattsmyra kyrkogård.
År 1922 - 1922 Ändring
Patronatsrätten, dvs brukets äganderätt till kyrkorna inom Voxna församling upphör, vilket medför att en diskussion om äganderätten till kapellet och kyrkogården startar.
År 1924 - 1924 Ändring
Ljusne-Woxna aktiebolag avstår äganderätten för Mattsmyra kapell och kyrkogård till Voxna församling.
År 2004 - 2004 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs i kyrkogårdens nordöstra hörn.