Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, SVABENSVERK 6:1 SVABENVERKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3961-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVABENVERKS KAPELL (akt.), SVABENSVERKS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola - Byskola

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

SVABENSVERK 6:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrklig verksamhet har funnits i Svabensverk sedan 1806. Då inhystes kyrksalen i ett hus som även rymde lägenheter. Vid mitten av 1800-talet hade antalet ortsbor vuxit så pass att en utbyggnad av bönerummet blev nödvändig, men när bruket några årtionden senare lades ner blev istället bönerummet för stort för byns lilla församling. Resultatet blev att man 1884 flyttade den kyrkliga verksamheten till dagens kapell, då byns skolhus. Skolan hade uppförts tjugo år tidigare med murar av oputsad slaggsten lika de näraliggande bostadshusen. Byggnaden hade troligen ingången via en förstuga i norr genom vilken man nådde de två salarna. När sk...

Läs mer i eget fönster
År 1799 - 1994 Ändring
Hela händelselistan finns att läsa under dokument
År 1814 - 1814 Nyanläggning - Begravningsplats
Den nuvarande begravningsplatsen anläggs norr om bruket.
År 1864 - 1864 Nybyggnad
Nuvarande kapellet uppförs som skola med fasader av oputsad slaggsten. Skolan rymmer två salar och en förstuga åt norr.
År 1884 - 1884 Ändring
Skolan renoveras och byggs om till kapell. Fasaderna putsas och kalkas. De två tidigare salarna slås ihop till en och förstugan omvandlas till sakristia. Entrén mot öster öppnas då förstugans entré mot norr troligtvis muras igen vid detta tillfälle. Tunnvalvet av trä, en öppen bänkinredning och läktaren på sina sex kolonner tillkommer. Altaret och den ovanpå detta belägna predikstolen flyttas, liksom orgeln, från det äldre bönerummet. Hela kyrkorummet utformas i en nyklassicistisk stil, i anslutning till de äldre inventarierna, och målas i vitt, ljust och mörkt grått. Vissa listverk bronseras och läktarens pelare målas för att imitera kolmårdsmarmor. Det nya kapellet med sitt ljusa kyrkorum, 12 höga fönster och spåntak, krönt av ett gyllne kors, rymmer nu 175 personer. Söder om kapellet uppförs den befintliga brädklädda och rödmålade klockstapeln. Hit flyttas nu kyrkklockan från bönerummet.
År 1950 - 1959 Ändring
Kapellet övergår från privat ägo till kyrkan i Alfta genom gåva av AB Kopparfors.