Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, VAPNÖ 3:2 M.FL. VAPNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K9574:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VAPNÖ KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VAPNÖ 3:2

VAPNÖ 3:5

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VAPNÖ
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 377, 1900: 721, 1995: 223

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan samt två gårdar, gamla epidemisjukstugan och ett tidigare ålderdomshem, ligger enskilt mitt i de öppna odlingsmarkerna i Vapnödalen. Vapnödalen utgör riksintresse med det senmedeltida Vapnö gods, ett intressant exempel på danska storgodsbildningar. Vapnödalen intesivuppodlades under 1800-talet och lämningar efter s.k. märgelgravar förekommer. Den medeltida kyrkan och förhistoriska gravhögar är andra inslag i miljön. Socknen består till övervägande delen av öppna odlin...

Läs mer i eget fönster