Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, LAXEN 1 KLOSTERSKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KLOSTERSKOLAN (akt.)
Dalarna
Avesta

Utbildning och vetenskap - Skola

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

LAXEN 1

Historik

Klosterskolan i Avesta stod färdig 1880 och arkitekt var Adolf Kjellström från Örebro. Planen ritades av bruksförvaltaren vid Avesta jernverk, Albert Bergström, med assistans från sin bror Carl Johan Bergström. Byggnaden uppfördes enligt överintendentsämbetets normalbestämmelser för skolor beräknade för minst 180 barn.
Masugnsslagg, en biprodukt från järnframställningen, göts till byggnadssten mellan ca 1750 och 1950. Slagg användes redan vid 1700-talets slut till allehanda byggnader och var ofta ett dominerande byggnadsmaterial på orter med järnframställning. Slaggteglet i Klosterskolan är gjutet vid järnverket i Avesta.

År 1880 - 1880 Nybyggnad

Adolf Kjellström (Arkitekt)

Albert Bergström (Arkitekt)