Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, STENE 3:19 KRISTOFERS Ny sökning Tillbaka till sökning

Kristofers_BM_anläggning_Ljusdal_juni 2006.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRISTOFERS (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

STENE 3:19

Historik

Kristofers är en av de äldsta gårdarna i byn Stene. Den kan följas bakåt i tiden ända till 1542 års skattebok för Hälsingland, där en kvinna vid namn Elin står som ägare till 45 mål jord. Skattelängderna från 1500- och 1600-talen visar att gården under den här perioden inte bara var störst i byn, utan också en av de mest välbeställda i hela Järvsö socken.

Sitt nuvarande namn har gården fått efter bonden Christoffer Persson (1641-93), som registrerades som ägare första gången i 1660 års skattelängd. Hans far Per
Andersson var länsman, ett lokalt förtroendeuppdrag som gav hög status i bondesamhället. Gården ägs och brukas fortfara...

Läs mer i eget fönster
År 1803 - Okänt Nyanläggning
Från början låg Kristofers inne i bykärnan, uppe på den höjd där Stenegård nu ligger. År 1804 brann granngården Björs. Protokollet från den brandsyn som sedan hölls visar att branden även drabbade Kristofers, där en lada och ett härbre fulla med hö och spannmål förstördes. Inte så långt därefter verkar gården ha flyttats till sitt nuvarande läge utanför bykärnan. Källa: Länsstyrelsen Gävleborg Byggnadsminnesförklaring av Kristofers, fastigheten Stene 3:19, Järvsö socken, Ljusdals kommun. 2011-01-20