Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, HALSTA 1:1 M.FL. OPPEGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OPPEGÅRDEN (inakt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HALSTA 1:1

HALSTA 2:2

HALSTA 3:12

Historik

Uppgifter om Oppegården i skrivna källor finns att hämta så långt tillbaka som 1535. Då anges den första kända ägaren, Jöns, i skattelängden. Oppegården var då en av två gårdar i byn Halsta. Därefter är gårdens ägare dokumenterade ända fram till idag. I de skrivna källorna finns även uppgifter om hur mycket de skattade samt vad gården värderades till i avlidna ägares bouppteckningar. Detta ger en uppfattning om dess storlek i förhållande till andra gårdar vid samma tid. Vissa uppgifter finns även om byggnadernas ålder, men inte tillräckligt för att det ska vara möjligt att fastställa gårdens byggnadshistoria.

För att fastställa byg...

Läs mer i eget fönster
År 1750 - 1865 Nybyggnad
Byggnaderna uppfördes i etapper från 1750-talet och drygt hundra år framåt. KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gävleborg, 2010-03-22, Dnr 432-14113-09. Bilaga - Förslag till byggnadsminnesförklaring, 2010-02-02, Dnr 432-14113-09.
År 1820 - 1829 Ändring
Gården fick sin huvudsakliga gestaltning under 1820-talet. KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gävleborg, 2010-03-22, Dnr 432-14113-09. Bilaga - Förslag till byggnadsminnesförklaring, 2010-02-02, Dnr 432-14113-09.