Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, FJÄLASTORP 9:8 FJÄLASTORPS SMÅSKOLA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fjälastorp 080918 AT 036.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FJÄLASTORPS SMÅSKOLA (akt.)
Skåne
Höganäs

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

FJÄLASTORP 9:8

Historik

Första delen av 1800-talet var en tid med industrialisering, befolkningsökning och förändring av jordbruket, men också demokratisering och liberalism. I den politiska debatten lyftes frågor som fattigdom, dryckenskap, kriminalitet och obildning. Ur detta kom flera reformer att tas fram bland annat den allmänna skolstadgan från 1842.

Enligt stadgan skulle socknarna ansvara för att det bedrevs skolundervisning åt alla barn. Socknarna skulle bistå läraren med lön och bostad. Det dröjde innan den nya skolverksamheten med folkskolor fick genomslag i praktiken. Efterhand utvecklades de pedagogiska och politiska principerna. Med en föror...

Läs mer i eget fönster