Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Laholm kn, BYGGET 1:3 VIPPENTORPET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIPPENTORPET (inakt.)
Halland
Laholm

Jordbruk - Torp

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Torp

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

BYGGET 1:3

Historik

Ursprungligen var Vippentorpet en trelängad anläggning i vars närmsta omgivning fanns uppbyggt sädana element som var nödbändiga för den tidiens självhushällande livsföring; lamhage, källand, åker, betesmark, brunn, jordkällare, bihave m.m. Stora delar av den ursprungliga strukturen finns kvar, andra delar ahr rivits. Stengärden som avgränsade de olika markytorna markerar än idag var dessa gränser gått, brunnen och jordkällaren finns kvar, liksom bihaven. Dock revs de två uthuslängorna i början av 1900-talet men grundstenar är tydligt synliga i tomtens sydöstra hörn och markerar dess fona placering.

Vippentorpet är ett sydgötiskt h...

Läs mer i eget fönster