Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, STRÖMSBRO 77:6 STRÖMSBRO TEXTILFABRIK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMSBRO TEXTILFABRIK (inakt.)
Gävleborg
Gävle

Industri - Textil och konfektion - Spinneri

Industri - Textil och konfektion - Väveri

Industri - Textil och konfektion - Spinneri

Industri - Textil och konfektion - Väveri

STRÖMSBRO 77:6

Historik

Textilfabriken i Strömsbro var på sin tid Sveriges första verkligt stora textilindustri och har som sådan ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Bevarandet av fabriken är av stor vikt för förståelsen av den snabba utveckling mot storskalighet som skedde inom svensk textilindustri i mitten av 1800-talet. Den är också ett av de första exemplen på hur engelska idéer om planering och konstruktion av fabriksbyggnader introducerades i Sverige. Genom sin stora skala och väl sammanhållna arkitektoniska utformning ger fabriken ett magnifikt intryck som var högst avsiktligt. De stora fabrikskomplexen från 1800-talets andra hälft skulle inte...

Läs mer i eget fönster
År 1850 - 1851 Nyanläggning
Först under 1850-talet tog industrialiseringen av textilbranschen en ny riktning. Då grundades en rad nya storskaliga fabriker med bomullsspinneriet i Strömsbro som den allra första. Anläggningen byggdes 1850-51 för ”Gefle Manufactur Actie Bolag”, som drevs av grosshandlarna Per Murén från Gävle och Erik Daniel Engelmark från Stockholm samt Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta.