Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, FORSBACKA 21:1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Forsbacka begravningsplats kapell.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

FORSBACKA 21:1

Historik

Kapellet började planeras tillsammans med begravningsplatsen 1915 men byggdes först 1918 - 19.
Den begravningsplats som invigdes 1920 utgör numera den norra delen av anläggningen. 1952 gjordes en utvidgning åt söder till mer än dubbla storleken.

År 1840 - 1840 Ändring
Forsbacka får sin första gudstjänstlokal i herrgårdens gamla orangeri.
År 1902 - 1902 Nybyggnad
En klockstapel uppförs i herrgårdens och orangeriets närhet.
År 1918 - 1919 Nyanläggning
Gravkapellet uppförs och begravningsplatsen anläggs.
År 1920 - 1920 Invigning
Anläggningen invigs.
År 1952 - 1952 Utvidgning - Begravningsplats
Begravningsplatsen utvidgas efter Sten Daléns ritningar.
År 1954 - 1954 Utvidgning - Begravningsplats
Begravningsplatsen utvidgas.
År 1968 - 1968 Nybyggnad
En ny klockstapel uppförs vid Smörnäs holme och får överta klockan från den äldre.
År 1982 - 1982 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på begravningsplatsen efter ritningar av trädgårdsarkitekt Sven Fasth.
År 1998 - 1998 Ändring
Den ursprungliga trädallén som leder fram till kapellet tas ner och nyplanteras.
År 2007 - 2007 Nyanläggning
En asklund anläggs på begravningsplatsens östra del.