Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, STADSKÄRNAN 1:294 STATIONSHUSET, UDDEVALLA Ny sökning Tillbaka till sökning

13462_LR_20070914 006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STATIONSHUSET, UDDEVALLA (inakt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

STADSKÄRNAN 1:294

Historik

DEN SVENSKA JÄRNVÄGEN - År 1854 beslutade riksdagen att staten skulle bygga och ansvara för ett antal större järnvägslinjer, stambanor, genom Sverige. Mindre järnvägslinjer skulle drivas av enskilda bolag sedan staten godkänt etableringarna. Staten kunde även stötta privatbanorna genom att bevilja fördelaktiga lån. Syftet var att skapa ett statligt kommunikationsnät inne i landet, som genom enskilda banlinjer skulle sammanbindas med hamnstädernas sjöfart. Huvudansvaret för planeringen och anläggandet av stambanorna innehades av ingenjören Nils Ericsson som förste chef för Statens järnvägsbyggnader. Han hade tidigare erfarenheter frå...

Läs mer i eget fönster