Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, FLATHULT 1:4 FLATHULT 1:4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLATHULT 1:4 (inakt.)
Jönköping
Eksjö

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

FLATHULT 1:4

Historik

Tre byggnader, varav ett enkelhus, en utskottsbod och ett brygghus, på Flathult 1:4 har bibehållit sin ålderdomliga karaktär genom att gården endast varit sporadiskt bebodd under 1900-talet. Flathult omnämns bl.a. 1561 och var sannolikt en ensamgård då. Under tidigt 1800-tal fanns tre hemman i byn. Byn sprängdes år 1834 i samband med skiften och bystrukturen från denna tid är bevarad. Enkelstugan är uppförd av timmer i två våningar med faluröd locklistpanel i fasaden. Huvudingången mot söder har en pardörr av brädor. Taket är ett sadeltak och sockeln är låg av fältsten i kallmur. Utskottsboden utgörs av två delar, en del med utkraga...

Läs mer i eget fönster