Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Leksand kn, DJURA 58:1 DJURA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1209-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DJURA KYRKA (akt.)
Dalarna
Leksand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DJURA 58:1

Historik

Kapellförsamling utbruten ur Leksand 1640, annexförsamling 1923.

Den timrade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, utbyggd sakristia i öster samt ett klocktorn av stapelkonstruktion vid västgaveln.

I: Det första kapellet på platsen uppfördes 1648 i liggtimmer. Det bestod av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Vid den västra gaveln fanns ett torn eller en stapel, som antingen var samtida med kyrkan i övrigt eller tillbyggd omkring år 1700. Rivet i samband med den nuvarande kyrkans uppförande. Den med långhusets västgavel sammanbyggda spånklädda och röd...

Läs mer i eget fönster

Djura kyrka ligger ett par mil söder om moderkyrkan i Leksand, i Österdalälvens dalgång. Jord- och skogsbruk är ännu de dominerande näringarna i bygden. Bybebyggelsen är ovanligt omfattande, med många inslag av äldre byggnader. Byn består av en klungby förenad med en radby, där kyrkan utgör kärnan i klungbyn.
Fram till 1600-talet förblev bygden utan kyrka. Länge var stigarna till Leksand så svårfram-komliga att man som regel föredrog att ro uppför älven, förbi Åls kyrka, över Insjön och vida-re mot den avlägsna sockenkyrkan vid Siljan. När byborna istället började söka sig till grann-kyrkan i Gagnef insåg man nödvändigheten av att ...

Läs mer i eget fönster
År 1648 - 1648 Nybyggnad
Första kapellet, en rektangulär timmerbyggnad, uppförs. 16 x 19 m
År 1780 - 1780 Rivning
Rivning första kapellet- Uppförande-Nytt kapell 1780 rivs den nedslitna första kapellbyggnaden. Ett något större (sakristia tillkommer) kapell uppförs på samma grund. Delvis återanvänds det gamla timret. Det stapelliknande tornet bevaras.
År 1782 - 1782 Nyanläggning - Begravningsplats
Kapellets nya kyrkogård tas i bruk
År 1825 - 1825 Nybyggnad
Bårhus uppförs
År 1892 - 1892 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas i väster
År 1980 - 1989 Nybyggnad
Ekonomibyggnader uppförs