Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, TÄRNA PRÄSTGÅRD 1:20 TÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tärna4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÄRNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Sala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TÄRNA PRÄSTGÅRD 1:20

Historik

Tärna kyrka, Uppland, av sten innehåller murpartier från medeltiden, 1700-talet och 1890-talet. Den består av ett långhus, ett tresidigt avslutat kor i öster, västtorn och en sakristia i norr. Ingång genom tornets bottenvåning, samt mitt på långhusets sydfasad. Långhuset täcks av sadeltak liksom sakristian, koret av valmat sadeltak, tornet av en spetsig huv med fyra mindre, spetsiga huvar i hörnen. Fönstren och tornets ljudgluggar är spetsbågiga. Ingångarna markeras av spetsbågiga portaler med sadeltakstäckta, något utskjutande omfattningar. Tornet dekoreras av diskreta blinderingar. Kyrkorummet täcks av murade valv, burna av krafti...

Läs mer i eget fönster

Allmänt antas att platsens ursprungliga stenkyrka uppfördes på 1200-talet. Ytterväggarna hade murats av gråsten och kyrkorummet täcktes med ett tak av trä. På södra sidan fanns två meterhöga fönster och i öster, ovan altaret, ett något bredare. Kyrkklockorna hängde i en stapel. På 1400-talet slogs murade valv över kyrkorummet, sakristia tillbyggdes eventuellt och interiören dekorerades med kalkmålningar. Vid stor upprustning omkring 1650 tillbyggdes ett vapenhus i söder. Kyrkan förlängdes 1756 och 1775-76 förstorades sakristian.

För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelseli...

Läs mer i eget fönster