Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, KILA PRÄSTGÅRD 1:26 KILA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kila5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KILA KYRKA (akt.)
Västmanland
Sala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KILA PRÄSTGÅRD 1:26

Historik

Text saknas för närvarande

Platsens ursprungliga stenkyrka byggdes omkring 1300, var ungefär tjugo meter lång, med en enkel rektangulär grundplan. Murarna uppfördes av natursten och taket spåntäcktes. Över kyrkorummet slogs ett tunnvalv av trä. Väggarna dekorerades, bland annat med kvadermålningar. Koret lystes upp av ett högt trekopplat fönster. I södra långhusväggen fanns två höga, möjligen tvåkopplade fönster.

Under senare hälften av 1400-talet slogs två stjärnvalv över kyrkorummet. För valvpelarnas skull ändrades fönsteröppningarnas lägen. Väggarna dekorerades med figurmålningar. Något senare tillkom även målningar i valven.


För mer detaljerad hi...

Läs mer i eget fönster
År 1877 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot norr och öster. I samband med detta blev kyrkogårdsmuren omlagd med stora sprängstensblock Länsträdgårdsmästare Ingeberg Källor: VS: E IV b; 49 Visitation 8-9/9 1877
År 1963 - 1964 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades västerut enligt ett noggrant utarbetat program. Tillkommande kvarter anlades i terrasser med stödmurar av granit. En bredare grusad och smalare plattsatta gångar anlades i nord-sydlig riktning Kyrkogårdsarkitekt Gösta Hagberg Källa: KK: O I a: 4 Entreprenadhandlingar 1963