Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Huddinge kn, KLOCKARGÅRDEN 5 HUDDINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f000306

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUDDINGE KYRKA (akt.)
Stockholm
Huddinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KLOCKARGÅRDEN 5

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Huddinge kyrka uppfördes till sina äldsta delar under 1200-talets första hälft,då den säkerligen ersatte en tidigare träkyrka på platsen.
Huddinge kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.
Sockennamnet är ett gammalt bygdenamn Uddunge, bildat till en inbyggarbeteckning uddungar, de som har sin mötesplats vid udden. Troligen avses en udde i närheten av Vårby. Det initiala h är inte ursprungligt.
I Huddinge finns ett antal olika fornlämningar: åtta fornborgar, tre runstenar och ett femtiotal gravfält från en tidsperiod omfattande åren strax före Krist...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - HUDDINGE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1151, år 1900: 1857, år 1995: 77384

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Trångsund utbruten 1974. Flemingsberg och Sankt Mikael utbrutna 1989.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger (på en moränhöjd i ett kuperat landskap) centralt i tätorten. Socknen ligger på Södertörn och söder om Stockholm.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster. I väster återstår betydande delar av en kyrka från äldre medeltid. Dess ursprungliga korgestaltni...

Läs mer i eget fönster

Huddinge kyrka uppfördes till sina äldsta delar under 1200-talets första hälft, då den säkerligen ersatte en tidigare träkyrka på platsen.

Huddinge kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Sockennamnet är ett gammalt bygdenamn, Uddunge, bildat till en inbyggarbeteckning uddungar, de som har sin mötesplats vid udden. Troligen avses en udde i närheten av Vårby. Det initiala h är inte ursprungligt.

I Huddinge finns ett antal olika fornlämningar: åtta fornborgar, tre runstenar och ett femtiotal gravfält från en tidsperiod omfattande åren strax före Kristi födelse fram till 1000-talet. I slutet av 1000-talet skä...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Kyrkans äldsta delar uppförs. Den romanska kyrkan är ursprungligen tornlös. Långhusets inre mäter 8x12 m med ett smalare och lägre kor.
År 1646 - 1646 Nybyggnad
En klockstapel uppförs söder om kyrkan på bergshöjden.
År 1859 - 1859 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder och nordost
År 1963 - 1963 Utvidgning - Begravningsplats
Omfattande utvidgning av kyrkogården åt öster och nordost