Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, RYDSNÄS 2:1 VÄSTRA RYDS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA RYDS KYRKOGÅRD (akt.), VÄSTRA RYDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ydre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYDSNÄS 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄSTRA RYD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 857, 1900: 1425, 1995: 8115

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 25 km sydost om Tranås i södra Östergötlands skogsbygd i Rydsnäs samhälle. På den stora kyrkogården finns ett gravkapell. I anslutning till kyrkan finns skola och församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltidskyrkan var uppförd av sten, men dess byggnadshistoria är inte helt klarlagd. Vid rivningen bestod den av ett rektangulärt långhus med ett rakslutet korparti samt en sakristia i norr. Sannolikt återstod då i väster betydande delar av ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.

Kyrkogården har vuxit fram sedan medeltiden. En lantmäterikarta från 1699 visar en i
det närmaste kvadratisk kyrkogård, något utsträckt i norr/söder.
Vid pesten 1710 utvidgades kyrkogården åt söder, med 13 alnar i bredden (ca 7,8
meter), detta utrymme skulle användas för dem ”som i farsoten kunde avlida”, efter då
gällande föreskrifter att bereda särskild begravningsplats för pestlik. I samband med den
st...

Läs mer i eget fönster