Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, RÄPPLINGE 16:6 RÄPPLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

räpplinge2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÄPPLINGE KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÄPPLINGE 16:6

Historik

Räpplinge socken på Ölands västkust hyser förutom ett stort antal fornlämningar både Sollidens slott och Borgholms slottsruin. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med kor i öst, sakristia i norr och torn i väst. Tornet är något förskjutet åt söder i förhållande till långhusets mittaxel.

Den medeltida klövsadelskyrkan byggdes om och breddades mot norr 1802. 1820 försågs västtornet med lanternin. Från 1200-talet är en senromansk portal och en kapellbyggnad vars västgavel är synlig. Rundbågiga fönsteröppningar genombryter de vita fasaderna; det inre av kyrkan täcks av ett trätunnvalv. Kyrkorummet har förändrats vid renoveringar ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Platsen där Räpplinge kyrka står idag har fungerat som begravningsplats i området under en
lång tid. Intill kyrkogården, i sydost, ligger ett vikingatida gravfält där de döda begravts
obrända. Kanske valde de första kristna i socknen att överta en äldre, hednisk kultplats när de
byggde sin kyrka. Hur den medeltida kyrkogården, tillhörande den första kristna kyrkan på
platsen, såg ut vet vi idag inte.

Under 1600-talet murades den så kallade Kärrgraven upp på kyrkogården. Det är en
gravtumba vilken hyser stoftet av häradshövdingen Zak Roth död 1663.

År 1706 förnyas eller repareras en klockstapel, var ...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
Platsen där Räpplinge kyrka står idag har fungerat som begravningsplats i området under en lång tid. Intill kyrkogården, i sydost, ligger ett vikingatida gravfält där de döda begravts obrända. Kanske valde de första kristna i socknen att överta en äldre, hednisk kultplats när de byggde sin kyrka. Hur den medeltida kyrkogården, tillhörande den första kristna kyrkan på platsen, såg ut vet vi idag inte.
År 1600 - 1992 Ändring
För kyrkogårdens historik från 1600-talet fram till 1992 hänvisas till anläggningens historik samt till bifogad PDF.