Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, GIMMERSTA 1:5 GRYTS GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Den antikvariska förundersökningen har visat att Gryts gårds historia till vissa delar kan skrivas om. Gryts gård har troligen aldrig fungerat som komministergård. Genomgånget material talar istället för att Gryt var prästgård för Julita socken fram till 1550-talet då gården drogs in till Julita kungsgård. Gryt låg sedan troligen under Julita gård fram till Mathias Palbitzkis död år 1677. I samband med arvskiftets delning av Julita gård följde Gryt troligen med systerdelen Fogelstad. Gryt blev kvar under Fogelstad fram till 1870-talet, då gården i samband med ett ägoutbyte hamnade under Gimmersta. Gryt kallades därefter för Grytsberg. Under Gimmersta användes Grytsberg som arrendatorbostad, lantarbetarbostad och undantag för anställda vid Gimmersta gods. Grytsberg var arrendegård fram till 1960, då de sista arrendatorerna, Ragnhild och Kurt Larsson, lämnade gården. Gården har sedan 1960 utnyttjats som fritidsbostad. Fastigheten Gryt avstyckades från Gimmersta år 1978 och fick sin nuvarande fastighetsbeteckning. Katrineholms kommun köpte in fastigheten av Knut Bonde, Gimmersta, år 1982, varefter fastigheten donerades till Julita gård under Nordiska museet.


Källa: Rapport 2008:3 Antikvarisk förundersökning -Gryts gård Gimmersta 1:5, Julita socken, Katrineholms kommun,Södermanlands län Dag Forssblad och Eva Wockatz